Czy moją sztukę można kupić jako NFT? Już tak!
Obecnie dostępna jest kolekcja "Lost in time - only good news".
Kolekcje "lost in time" powstają podczas malowania obrazów. Każde zdjęcie dokumentuje kolejny etap pracy. Każde zdjecie dokumentuje moment w istnieniu obrazu, który już nigdy nie powróci, jest stracony w czasie na zawsze. Każdy etap rózni się dyskretnymi szczegółami, małymi kroczkami, które prowadziły do stworzenia oryginału. Czasem jest to prosta droga, czasem pełna wątpliwoci i poprawek. 
Ostateczny, ostatni widok nie będzie dostępny w sprzedaży, należy tylko do obrazu i twórcy. Efekt ostateczny namalowanego obrazu jest do obejrzenia poniżej. 
W cyklu "Lost in time" bedą sie pojawiac kolejne kolekcje wynikające z procesu twórczego kolejnych obrazów.
********
Can my art be bought as NFT? Yes it is! 
 The "Lost in time - only good news" collection is now available."Lost in time" collections are created while painting pictures. Each photo documents the next stage of work. Each photo documents the moment in the existence of an image that will never return, is lost in time forever. Each stage is distinguished by discreet details, small steps that led to the creation of the original. Sometimes it is a straight path, sometimes full of doubts and corrections.The final, last view will not be available for sale, it only belongs to the image and creator. The final effect of the painted picture can be viewed below. 
 In the series "Lost in time" there will be new collections resulting from the creative process of subsequent paintings.

Back to Top