KOBIETA O KOBIETACH  
Miejsce urodzenia: Katowice – czarna stolica Śląska.
 Ale jakie to ma znaczenie, skoro w twórczości Siudy próżno szukać szybów kopalnianych, węgla czy umorusanych twarzy górników? Malarka sięga głębiej i tworzy zupełnie nową przestrzeń. Inny świat. Świat, w którym niepodzielnie rządzi kolor. Świat, na czele którego stoi kobieta. I to jeszcze jaka! Raz bezwzględna królowa kier, raz zatroskana matka, ale najczęściej pewna siebie kusicielka. Dużo w tym surrealizmu, poetyki snu, choć sama malarka woli sprowadzać się do abstrakcji. Nie dajcie się zwieść. Spomiędzy miękkiej linii pędzla, spomiędzy orientalnych ornamentów i wzorów znanych z babcinych obrusów, wyłania się czysta prawda artystyczna. Energia. I tę energię – czystą i pierwotną – można pouczyć stojąc przed obrazami Siudy. Artystka nie ogranicza się. Zgrabnie manewruje na różnych płaszczyznach: od malarstwa sztalugowego po digital collage. 
 Rocznik 1974r. Najlepszy. Wytrawny.
.........
A WOMAN ABOUT WOMEN 
Place of birth: Katowice - the black capital of Silesia (Poland). 
But what does it matter, since there is no point in finding mine shafts, coal or the dirty faces of miners in Siuda's work? The painter reaches deeper and creates a completely new space. Different world. A world where color reigns supreme. A world led by a woman. And what else! Once a ruthless queen of hearts, once a concerned mother, but most often a self-confident temptress. There is a lot of surrealism, the poetics of sleep, although the painter herself prefers to boil down to abstraction. Don't be fooled. Pure artistic truth emerges from the soft brush lines, oriental ornaments and patterns known from grandma's tablecloths. Energy. And this energy - pure and primal - can be taught while standing in front of Siuda's pictures. The artist does not limit herself. He skillfully maneuvers on various planes: from easel painting to digital collage.
 Born in 1974. Best year. Consummate.
(text by Agnieszka Kijas)
Indyvidual exchibition: 
Maya Gallery, Toruń (2023), Gallery StrefART Tychy (2021), RIG, Katowice (2019), Mal Ravn Gallery, Odense, Denmark (2017); Artistic Club Bakakaj, Tychy (2016) PATRIA, Katowice (2015); Magazyn Gallery, Tarnowskie Góry (2009); XIV International Festival od fantasy in Nidzica (2007); Art Cafe, Rybnik (2007); City Library, Katowice (2006);  Theater Cogitatur, Katowice (2005)
Collective exhibitions (selected): 
In the garden of imagination, Silesian Museum in Katowice (2023), Be.artist, Face2Face Katowice (2023), Art for all by Art-Fund in MBP Sosnowiec (2023), exhibition FSW, Bytom (2019, 2021, 2023), First Avant-garde Art Review, New Awangarda, Galeria Szyb Wilson (2017), Katowice; Browart Gallery, Wroclaw (2016); exhibition FSW, Bytom (2015); Traverse Theatre, Edynburg (2008); Cuture Center 105, Koszalin (2008); Galearnia, Warszawa (2008); Lamelli Gallery, Kraków (2006); The final of the competition Samsung Cybertalents, Warszawa (2004)
Honorable mentions: 
"In the gardens of imagination" competition, Silesian Museum in Katowice(2023), Coloring Competition, Kraków (2008); Samsung competitionCybertalents, Warsaw (2004)
Back to Top